ARTROPLASTİ KONGRESİ 10 YAŞINA GİRDİ

Kal­ça Diz Art­rop­las­ti Derneği’nin 30 Mart‑2 Nisan tarih­le­ri ara­sın­da Antal­ya Glo­ria Kong­re Merkezi’nde düzen­le­ye­ce­ği 10. Ulu­sal Art­rop­las­ti Kong­re­si­’n­de iyi art­rop­las­ti cer­ra­hı” olma yolun­da iler­le­mek iste­yen­ler için doyu­ru­cu bir prog­ram hazır­lan­dı. Katı­lım­cı­la­rın ola­bil­di­ğin­ce inte­rak­tif, sami­mi bir ortam­da tec­rü­be­li duayen­ler­le bir­lik­te cer­ra­hi tek­nik­le­ri­ni geliş­ti­re­bi­le­cek­le­ri, püf nok­ta­la­rı öğre­ne­bi­le­cek­le­ri ve de komp­li­ke vaka­la­rın nasıl çözü­le­bil­di­ği­ni göre­bi­le­cek­le­ri top­lan­tı­nın 11’incisi 2019 yılın­da gerçekleştirilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment