Arkadaşımız Sevgi Battaloğlu’nun babası vefat etti

Zeynel Battaloğlu
Zey­nel Battaloğlu

NİS­AN 2016

YÜCE Grup’a bağ­lı tüm der­gi­le­ri­mi­zin rek­lam ve pazar­la­ma müdü­rü Sev­gi Battaloğlu’nun baba­sı emek­li öğret­men Zey­nel Bat­ta­loğ­lu, 19 Mart 2016 günü vefat etti.

Zey­nel Bat­ta­loğ­lu, 21 Mart 2016 günü mem­le­ke­ti Sinop’un Bağ­lı­ca Köyü’ndeki ebe­di isti­ra­hat­ga­hı­na tev­di edildi.

Arka­da­şı­mız Sev­gi Battaloğlu’na, aile­si­ne, yakın­la­rı­na ve seven­le­ri­ne baş­sağ­lı­ğı, Zey­nel Battaloğlu’na Allah’tan rah­met dileriz.

İlgili Haberler

Leave a Comment