Allıkta Yumuşak Devrim

MAY­BEL­Lİ­NE NY aile­si­nin ilk krem allı­ğı Dre­am Touch, yumu­şak doku­su ile ade­ta yanak­la­rı­nı­za bir öpü­cük kon­du­ru­yor. Dre­am Touch krem allık; teni­ni­ze ışıl­tı katar, doğal görü­nen renk­le­ri ve har­man­lan­mış karı­şı­mı ile aydın­la­tıl­mış bir görü­nüm sağ­lar. Dre­am Touch krem allı­ğın yüz­de 30’dan faz­la­sı nem­len­di­ri­ci ve saf renk pig­ment­le­ri­ni içeriyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment