Açık hava festivaline hazır mısınız?

parkfestNİS­AN 2016

Geç­ti­ği­miz sene 8 binin üze­rin­de fes­ti­val­ci­nin katı­lı­mıy­la ilki ger­çek­le­şen, “%100 Music Pre­sents: Park­fest”, bu yıl da şeh­rin ilk açık hava fes­ti­va­li ola­cak. NEA ve VERA Müzik orga­ni­zas­yo­nuy­la 15 NİS­AN Pazar günü ger­çek­le­şecek fes­ti­va­lin yıl­dız­la­rı da açıklandı.

Ame­ri­ka­lı rap­çi ve söz yaza­rı, son yıl­la­rın en san­sas­yo­nel isim­le­rin­den Aza­elia Banks, pozi­tif ener­ji­si ve coş­ku­lu per­for­man­sıy­la Riff Cohen ve son gün­le­rin favo­ri Fran­sız şar­kı­cı­sı Jain’in sah­ne ala­ca­ğı Park­fest, yine çok konu­şu­la­cak bir line up ile gele­nek­sel­leş­me yolun­da sağ­lam bir adım daha atıyor. 

DJ/Prodüktör Veyasin’in heye­can veri­ci ve büyük ilgi top­la­yan seti Hey Douglas’ın özel şovu­nun yanı­sı­ra özgün ret­ro pop tar­zıy­la Gök­çe Kılın­çer de ilk albü­mü­nün taki­bin­de ilk fes­ti­val dene­yi­miy­le “%100 Music Pre­sents: Parkfest”te sah­ne alı­yor olacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment