Abdi İbrahim’e Çevreci Tesis Ödülü

ABDİ İbr­ah­im, Türkiye’de Yaşa­na­bi­lir ve Sağ­lık­lı Kent­ler oluş­tur­ma­yı hedef­le­yen Tür­ki­ye Sağ­lık­lı Kent­ler Bir­li­ği tara­fın­dan, üye bele­di­ye­le­rin öne­ri­le­ri doğ­rul­tu­sun­da gös­te­ri­len aday­lar ara­sın­dan Çev­re­ci Tesis Ödülü’nü alma­ya hak kazandı.

Abdi İbr­ah­im İlaç Üre­tim Tesis­le­ri, Tür­ki­ye Sağ­lık­lı Kent­ler Bir­li­ği Çev­re­ci Tesis Ödül­le­ri 2013 kap­sa­mın­da, Tür­ki­ye gene­lin­de ilaç fir­ma­la­rı ara­sın­da ödül alan tek üre­tim tesi­si oldu.

AbdiIbrahimCevreciTesisOdulu

İlgili Haberler

Leave a Comment