Hipertansiyon ve Böbrek Kongresi Girne’de

hipertansiyon-kongresiNİS­AN 2016

18. Ulu­sal Hiper­tan­si­yon ve Böb­rek Has­ta­lık­la­rı Kong­re­si, 1115 NİS­AN tarih­le­ri ara­sın­da, K.K.T.C’nin Gir­ne şeh­rin­de gerçekleştirilecek. 

Ele­xus Otel Kong­re Merkezi’nde yapı­la­cak kong­re­de, bu yıl da yurt içi ve yurt dışın­dan bilim insan­la­rı­nın katı­lı­mıy­la ülke­mi­zin önem­li sağ­lık sorun­la­rı olan Hiper­tan­si­yon” ve Böb­rek Has­ta­lık­la­rı” alan­la­rın­da gün­cel bil­gi­ler pay­la­şı­la­cak. Bil­di­ri­ler jüri­ler tara­fın­dan değer­len­di­ri­le­rek ödül­len­di­ril­me­ye devam edilecek. 

Ayrı­ca bil­di­ri sahi­bi asis­tan­la­ra kayıt, konak­la­ma ve ula­şım des­te­ği uygu­la­ma­sı sür­dü­rü­lecek. Kong­re, Türk Tabip­le­ri Bir­li­ği tara­fın­dan kredilendirilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment