Steve Jobs nihayet beyazperdede

STEVE JOBSARA­LIK 2015

Tek­no­lo­ji devi App­le şir­ke­ti­nin kuru­cu­su ve 20. yüz­yı­lın dahi isim­le­rin­den Ste­ve Job­s­’ın yaşam öykü­sü­nü yeni bir pers­pek­tif ile beyaz­per­de­ye akta­rı­lı­yor. Fil­min yönet­men­li­ği­ni Oscar’lı yönet­men Danny Boy­le üst­le­nir­ken senar­yo da Oscar ödül­lü Aaron Sorkin’e ait. Film­de Apple’ın kuru­cu­su Ste­ve Jobs’a Mic­ha­el Fass­ben­der; Macintosh’un eski pazar­la­ma müdü­rü Joan­na Hoffman’a ise Kate Wins­let hayat veriyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment