48. Ulusal Nöroloji Kongresi

TÜRK Nöro­lo­ji Der­ne­ği­’­nin düzen­le­di­ği 48. Ulu­sal Nöro­lo­ji Kong­re­si 1622 Kasım 2012 tari­hin­de Antal­ya, Belek Mari­tim Pine Beach Resort Ote­l­’­de yapı­la­cak. Kong­re­de bu yıl çocuk nöro­lo­ji­si ve yaşam boyu nöro­lo­ji konu­la­rı ele alınacak.

Geniş Bil­gi İçin: Türk Nöro­lo­ji Der­ne­ği, Tel: (312) 435 59 92, www.noroloji.org.tr

İlgili Haberler

Leave a Comment