3. Vakalar ile Romatoloji Eğitim Sempozyumu

TÜR­Kİ­YE Roma­to­lo­ji Der­ne­ği Roma­to­lo­ji Vaka Eği­tim Gru­bu (ROVAG) tara­fın­dan düzen­le­nen 3. Vaka­lar ile Roma­to­lo­ji Eği­tim Sem­poz­yu­mu, 1415 Mart 2013 tarih­le­ri ara­sın­da Şanlıurfa’da yapılacak.

Temel­de roma­to­lo­ji, iç has­ta­lık­la­rı, fizik teda­vi, aile hekim­le­ri, orto­pe­di uzman ve asis­tan­la­rı­na hitap eden sem­poz­yum­da Roma­to­it Art­rit, Anti-Fos­fo­li­pid Send­ro­mu, Beh­çet Has­ta­lı­ğı Vaka­sı, Anki­lo­zan Spon­di­lit, Mono­art­rit, Miyo­zit, Sis­te­mik Lupus Eri­te­ma­to­zus, Vas­kü­lit, Aile­sel Akde­niz Ate­şi, Gut, Skle­ro­der­ma ve Sınıf­lan­dı­rı­la­ma­yan Vaka­lar gibi konu­lar ele alınacak.

Geniş Bil­gi İçin: Bilim­sel Sek­re­ter­ya Dr. Meh­met Sayar­lı­oğ­lu Kah­ra­man­ma­raş Süt­çü İmam Üni­ve­ris­te­si Tıp Fak. Roma­to­lo­ji BD. Tel: (0344) 221 23 37, http://www.rovag.org

İlgili Haberler

Leave a Comment