Prof. Dr. Kamil Kadir Topalkara

Bazı gıda­lar baş ağrı­sı yapı­yor Düzen­li yaşam, bes­len­me, uyku, aero­bik egzer­siz, masaj, yoga, kafe­in, omega‑3, B2 vita­mi­ni ve mag­nez­yum baş ağrı­la­rı­na iyi gelir. Doğum kont­rol hap­la­rı, kır­mı­zı şarap, eski kaşar, işlen­miş şar­kü­te­ri ve naren­ci­ye ürün­le­ri ise mig­re­ni tetik­ler. Bayın­dır Kavak­lı­de­re Has­ta­ne­si Nöro­lo­ji Bölü­mü Prof. Dr. Kamil Kadir Topal­ka­ra, Pri­mer baş ağrı­la­rın­dan mig­re­ne kar­şı korun­mak için bazı önlem­ler alı­na­bi­lir. Düzen­li yaşam, düzen­li bes­len­me ve uyku, aç kal­ma­ma, ağrı­yı tetik­le­ye­bi­lecek gıda­lar­dan kaçın­ma (kır­mı­zı şarap, eski kaşar, işlen­miş şar­kü­te­ri ürün­le­ri, naren­ci­ye ürün­le­ri, mono­sod­yum glu­ta­mat içe­ren yiye­cek­ler gibi), stres­ten kaçın­ma bu önlem­ler ara­sın­da yer alır.

Ayrı­ca kadın­lar­da, doğum kont­rol hap­la­rı gibi hor­mon içe­ren ilaç­lar mig­ren baş ağrı­sı­nı tetik­le­ye­bi­lir” diyor. Topal­ka­ra, düzen­li yaşam, aero­bik egzer­siz­ler, masaj, yoga, kafe­in (kah­ve) omega‑3 yağ asit­le­ri, B2 vita­mi­ni, mag­nez­yum (özel­lik­le menst­rü­el mig­ren­de) baş ağrı­la­rı­na iyi gel­di­ği­ni de söz­le­ri­ne ekledi.

İlgili Haberler

Leave a Comment