1. Dünyanın en kirletilmiş ülkesi: Marshall Adaları

Layout 1Majuro Atoll, Marshall IslandsHAZİ­R­AN 2016

Kuzey Pasi­fik Okyanusu’nda Hawa­ii ve Papua Yeni Gine ara­sın­da bulu­nan 31 adet yuvar­lak ada gru­bu, 5 ada ve 1152 adet ada­cık­tan olu­şan Mars­hall Ada­la­rı” bir ada­lar top­lu­lu­ğu­dur. Ada­nın adı John Marshall’dan gelmektedir.

19461958 yıl­la­rı ara­sın­da ABD, bu ada­lar civa­rın­da tam 67 kez nük­le­er bom­ba dene­me­si yapmıştır. 

1954’de ise Biki­ni Mer­can Ada­la­rı en zarar­lı­sı olan Cast­le Bra­vo yani ter­mo­nük­le­er hid­ro­jen bom­ba­sı­nın dene­me­si­ne maruz kalmıştır. 

Atı­lan bom­ba­nın gücü, Hiro­şi­ma ve Nagazaki’ye atı­lan­la­rın bin katındadır.

Bu neden­le, Ato­mic Energy Com­mis­si­on” adlı olu­şum 1956’da Mars­hall Adaları’nı dün­ya­nın açık ara fark­la en kir­le­til­miş yeri(by far the most con­ta­mi­na­ted pla­ce in the world) ola­rak damgalamıştır.

marshal-3

21 Ekim 1986’da bağm­sız­lı­ğı­nı ila eden Mars­hall Adaları’nda, cum­hu­ri­yet­le yöne­til­mek­te ve yak­la­şık 75 bin kişi yaşamaktadır.

marshal-5

1.600 USD kişi başı mil­li geli­ri olan ülke­nin para biri­mi de USD’dir.

Ülke­de 3 dil konu­şul­mak­ta­dır: İng­il­izce, Mars­hall­ca ve Japonca.

İlgili Haberler

Leave a Comment