Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Sağlık Hukuku

Cinsiyet değişikliğinde hukuki koşul ve hükümler

OCAK 2016 Doğduğu sırada sahip olunan fiziki yapının tıbbi müdahale sonucunda ruhi yapı ile örtüşen fiziki yapıya değiştirilmesi, cinsiyet değiştirme olarak tanımlanabilir. Transseksüel yapıda olan kişilere plastik cerrahinin de dahil olduğu bir operasyon ile gerçekleştirilen cinsiyeti değiştirme ameliyatı ancak kişinin talebi üzerine ister özel ister kamu hastanesinde yapılabilir. Dünyada 1950 yılında gerçekleştirilen cinsiyeti değiştirme ameliyatı, […]

TEMMUZ 2015 Uçuş esnasında yolculardan birine acil tıbbi müdahale gerektiğinde, “Sayın yolcular, aranızda doktor var mı?” anonsu yapıldığına pek çoğumuz şahit olmuşuzdur. Anonsla birlikte başlayan sürecin hukuki temeli, müdahalede bulunan hekim veya kabin görevlilerin hukuki yükümlülüğü ve sorumluluğu, bunda havayolu şirketinin görevi ve sorumluluğu merak uyandıran konulardır. Uçuşta görevli olan tüm kabin memurları, ilk yardım […]

Devamı…

HAZİRAN 2015 Taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlıkların dostane yollar ile çözüme kavuşturulması olarak bilinen arabuluculuk, sadece Türkiye’de değil bir çok ülkede de uygulanan bir sistemdir. Arabuluculuk kurumu, Türk hukukunda, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun (RG. 22.06.2012-28331) yürürlüğe girmesi ile fiilen uygulanabilir hale gelmiştir. Bu Kanun, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği (RG. 26.01.2013-28540) ile tamamlanmaktadır. Arabulucu, […]

Devamı…

MAYIS 2015 Bilişim teknolojisinin gelişmesi ile dijital ortama aktarılan hesap numaraları, elektronik posta adresinin şifresi, vatandaşlık numarası, sağlık kayıtları gibi bilgilere ilgisiz kişilerin erişmesi, bunları kullanması veya yayması sonucu karşılaşılan hukuksal sorunlar nelerdir? Kişisel veriler hangi ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile koruma altına alınmıştır? Belirli veya kimliğimizi belirleyebilir bütün bilgiler, kişisel verilerimizi oluşturmaktadır. Bu kapsamda […]

Devamı…

NİSAN 2015 “Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar”. Kazanılan kişilik, ana rahmine düştüğü ana kadar geçmişe etkili hüküm doğurmaktadır (Medeni Kanun m. 28). Yasadaki bu hüküm çocuğun malvarlığı hakları açısından önem arz etmektedir. Örneğin miras hukuku açısından, mirasçı olabilir; borçlar hukuku anlamında destekten yoksun kalma tazminat alacaklısı olabilir. Ancak konu tıp hukuku açısından […]

Devamı…

MART 2015 Borç ilişkisinin sözleşme, haksız fiile, sebepsiz zenginleşme, vekaletsiz iş görme gibi çeşitli hukuki dayanakları vardır. Ancak “hasta bir tüketici midir?” sorusu, sözleşme ilişkisi üzerinde durulmasını gerektirmektedir. Çünkü 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK)’un temeli sözleşme ilişkisine dayanır. Taraflar arasında sözleşmesel bir ilişki yoksa, TKHK’nun uygulanmasından, yani […]

Devamı…

ŞUBAT 2015 İkamet edilen ülkeden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti (örneğin tanı, tedavi, bakım) almak amacıyla yapılan planlı seyahat olarak tanımlayabileceğimiz sağlık turizmi, özellikle son aylarda Türkiye’de popüler bir sektör olarak dikkat çekmektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) göre, 2017 yılına kadar sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 23 milyon potansiyel hastanın […]

Devamı…

OCAK 2015 Canlıların genetik özelliklerinin ortaya çıkarılması işlemi olarak tanımlanabilecek olan gen analizi, hastalık riskinin tahmini, taşıyıcıların tanımlanması, hastalık teşhisi ve tedavi şansının belirlenmesi amacıyla Türkiye’de de uygulanan bir yöntemdir. Bu yönteme babalığın tespiti, istisnai durumlarda cinsiyet tercihi, hatta ataların kim olduğuna duyulan merak için de başvurulabilinmektedir. Sadece kişinin kendisi hakkında değil akrabası, ırkı hatta […]

Devamı…

ARALIK 2014 Telecommunication ve medical terimlerin birleştirilmesiyle türetilen bir kavram olan tele-tıp (telemedical), uzak merkezler arasında bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak tanı, tedavi, takip, değerlendirme amaçlarıyla fizyolojik işaretlerin gönderilmesi, depolanması ve sağlık hizmetlerinin sunumu olarak tanımlanmaktadır. Tele-tıp iletişimi ülke ile sınırlı değildir. Tele-tıbbın çeşitleri sayısal olarak teknolojik gelişmelerle paralel olarak artmaktadır. Tele-tıp uygulamaları arasında örneğin; […]

Devamı…

KASIM 2014 Türk hukukunda kamu hakları içerisinde yer alan çalışma hakkı, temel yasamız olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 48. ve 49. maddelerinde, vatandaş-yabancı ayrımı yapılmaksızın tanınmıştır. Ancak bu hak yabancılar bakımından milletlerarası hukuka uygun olarak ancak kanunla sınırlanabilir (AY m. 16). Yabancıların çalışma hakkının sınırlandırılmasına ilişkin genel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu konuda münferit kanunlara bakılmalıdır. Bu […]

Devamı…
Sayfa 1 / 212